Skip to content

Genel Koşullar ve Kullanım Şartları

Genel koşullar ve kullanım şartları

http://www.tr.total.com internet sitesine hoş geldiniz. İnternet sitemize bağlanarak Genel Koşullar ve Kullanım Şartları'nı ve Kişisel Veri ve Çerez Politikamızı sınırlama veya ihtiraz olmaksızın okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Eğer diğer Total sitelerini ziyaret etmek isterseniz, lütfen bu sitelerde farklı genel koşullar ve kullanım şartları ile farklı kişisel veri ve çerez politikalarının geçerli olabileceğini ve bunları okumanızı tavsiye ettiğimizi unutmayınız.

   1.   Kimlik

      1.1   İnternet sitesinin yayıncı şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır):

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş.
Merkezi: Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Akkom Ofis Park 3. Blok No:2 Kat:3
Ümraniye / İSTANBUL
Şirket türü - durumu: Anonim Şirket
Kayıtlı sermaye: 100.000.000 TL
Ticaret ve Şirketler Kaydı: İstanbul Ticaret Odası
Vergi No.: 8580469688
Telefon: +90 216 636 92 00
Yayın yönetmeni: İletişim Müdürlüğü

      1.2   İnternet sitesinin teknik tasarımı ve geliştirilmesi:

SMILE
Merkez ofisi 0 Rue des Jardins, 92600 Asnières-sur-Seine – France adresinde bulunan, 814 314,88 Avro kayıtlı sermayeye sahip Fransız hukukuna tabi basitleştirilmiş anonim ortaklık.
Nanterre Ticaret ve Şirketler Kaydı numarası: 378 615 363 Telefon: +33 1 41 40 11 00

      1.3   İnternet sitesinin barındırılması:

Acquia Cloud Site Factory / Frankfurt, Almanya
Merkez Ofis: Acquia Inc, 53 State Street, Boston, MA 02109, ABD
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
İletişim: +1 617-588-9600

Total grubu şirketlerinin kendi hukuki varlıkları ve bağımsız yasal statüleri vardır. Bu internet sitesini yaratan Şirket, Total grubuna aittir. Pratik nedenlerden ötürü TOTAL A.Ş. ’yi (holding) ve/veya bağlı kuruluşları tanımlamak için « Total » veya « Total grubu » ifadeleri kullanılabilir. Aynı şekilde, « biz » ve « bizim »1 ifadeleri de Şirkete veya tüm diğer Total grubu şirketlerine gönderme yapmaktadır. Bu ifadelerin kullanılması, ne TOTAL A.Ş.’nin ne de bağlı kuruluşlarının Total grubunun bir başka şirketinin işlerine ve işletilmesine herhangi bir müdahalesi olduğunu ima etmez.2

   2.   Faaliyetler hakkında bilgi

Şirket bu İnternet sitesini, Şirket’in bazı faaliyetleri hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla yayınlamıştır ve gerektiği durumlarda Total grubunun başka faaliyetlerini de aktarır. Bu bilgiler genel bilgiler kapsamında sunulmuştur ve belirli bir kullanım ihtiyacına yeterli olmayı garanti etmez. Şirket bu bilgileri her zaman ve ön tebliğ olmaksızın değiştirebilir veya güncelleyebilir.

   3.   Fikri mülkiyet

      3.1.   İlke. İnternet sitesinde depolanan tüm bilgiler ve belgeler (metin, hareketli veya sabit görseller, veritabanları, sesler, fotoğraflar, teknik bilgiler veya bahsi geçen ürünler) ile İnternet sitesi ve genel yapısı için oluşturulmuş ögeler ya Şirketin veya Total grubunun malıdır ya da kullanılma, çoğaltılma ve beyan edilme yetkileri bunlara aittir. Bu bilgi, belge ve ögeler İnternet sitesi aracılığıyla halka açıldıkları andan itibaren telif hakkını koruyan yasalara tabidirler. Fikri mülkiyet hakları kapsamında görüntüleme haricinde başka bir lisans ya da hak hiçbir üçüncü şahsa verilmemiştir. İnternet sitesi belgelerinin çoğaltılmasına sadece kişisel ve özel kullanım için bilgi amaçlı izin verilmektedir. Diğer amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere yapılan çoğaltmalar ya da kopyaların kullanılması açık olarak yasaklanmıştır ve Şirketten önceden alınacak resmi izne tabidir. Tüm vakıalarda İnternet sitesinde depolanan bilginin izinle çoğaltılması için kaynak gösterilmeli ve uygun şekilde referanslar sunulmalıdır.

      3.2.   Ayırt edici işaretler. Aksi belirtilmediği sürece İnternet sitesinde alıntılanmış olan şirket isimleri, logoları, ürünler ve markalar Şirketin veya Total grubunun malıdır ya da kullanılma, çoğaltılma ve beyan edilme yetkileri bunlara aittir. Şirketin önceden alınan yazılı izni olmadan kullanılmamaları gerekir.

      3.3.   Veritabanları. Erişiminize sunulan tüm veritabanları, aynı zamanda veritabanlarının üreticisi olan Şirketin malıdır3. Şahsi kullanım amacı güden kısmi veya toplu yeniden kullanımlar da dahil olmak üzere, veritabanlarının nicelik ve nitelik bakımından önemli bir kısmının kısmi veya toplu olarak yeniden kullanılması yasaktır.

   4.   Kullanıcı yükümlülükleri

      4.1.   İnternet sitesini ziyaret edip bilgi sunan her kullanıcı bahsi geçen bilginin tüm aktarılabilir haklarını Şirkete devreder ve Şirketin bunu kullanması için izin vermiş olur. Kullanıcılar tarafından sunulan bilgiler gizli bilgi kapsamına alınmamaktadır. Ancak edinilen bilgiler ilgili yasa4 kapsamında kişisel bilgi olarak tanımlanan bilgilerse, bu İnternet sitesinde uygulanan Kişisel Veri ve Çerez Politikası’na uygun şekilde kullanılır.

      4.2.   İnternet sitesinin tüm kullanıcıları, özellikle aşağıda sıralananlar başta olmak üzere, burada sunulan önlemlere ve mevcut yasalara uyacağını teyit eder:

- İnternet sitesine erişmek ve kullanmak için gerekli beceriye ve yöntemlere sahip olmak;
- kullanılan bilişim konfigürasyonunun hiçbir virüs içermediğini ve düzgün çalıştığını doğrulamak;
- verilen bilginin (şahsi nitelik taşımayan) kullanımı için Şirkete ve ortaklarına geçerli hakları tanımak;
- belirli kısımlara erişim için Şirketin gönderdiği erişim kodları ve şifreleri gizli tutmak ve sonuç olarak bunların kullanımının sorumluluğunu üstlenmek. Şirket, bahsi geçen erişimin yasa dışı kullanımı ya da bu erişimi yasa dışı kullanma girişimi olması durumunda İnternet sitesine olan erişiminizi yasaklama hakkını saklı tutmaktadır.

   5.   Hipermetin bağlantıları

5.1.   Bağlantıların etkinleştirilmesi. Şirket, bağlantı sunduğu İnternet sitelerinin içeriği konusundaki tüm yükümlülükleri resmi olarak reddetmektedir. Bahsi geçen bağlantılar kullanıcılara bu İnternet sitesince sunulmaktadır. Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen bahsi geçen İnternet sitelerinin genel kullanım koşullarına ve kişisel veri ve çerez politikalarına başvurunuz. Bu bağlantıları kullanma kararı tamamen İnternet sitesi kullanıcılarının tercihine bırakılmıştır. Şirket herhangi bir zamanda bir bağlantıda değişiklik yapabilir veya bağlantıyı silebilir.
5.2.   Bağlantı yetkilendirme. Eğer bu İnternet sitesine hipermetin bağlantıları oluşturmak istiyorsanız bu belgenin sonunda belirtilen irtibat bilgileri ile Şirkete ulaşıp yazılı yetki almanız gerekmektedir.

   6.   Uyarılar

      6.1.   Bu internet sitesindeki bilgi ve öneriler (bundan böyle "Bilgiler" olarak anılacaktır) iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır. Bu Bilgiler bunları görüntülediğiniz an için doğru olarak kabul edilmelidir. Ancak Şirket hiçbir şekilde bahsi geçen Bilgilerin yoruma açıklığı veya doğruluğu konusunda bir garanti sunmamaktadır. Bahsi geçen Bilgilere güvenmenizden doğan tüm risklerden şahsi olarak sorumlusunuzdur. Bu Bilgiler, siz ya da erişen başka bir kişi bahsi geçen bilgiyi aldığı takdirde kullanmadan önce belli bir amaç ile ilgisini belirleyebilmesi şartıyla sunulmaktadır. Şirket, hiçbir şart altında bahsi geçen Bilgilerin doğru kabul edilmesinden veya kullanımından ortaya çıkabilecek zararların yükümlülüğünü kabul etmeyecektir. Bahsi geçen Bilgiler, bilgiyi, ürünleri, prosedürleri, ekipmanları kullanmak için bir öneri olarak kabul edilmemelidir ve bir patent, telif hakkı veya kayıtlı ticari markayı yalanlayacak bir kaynak olarak kullanılmamalıdır. Bahsi geçen Bilginin kullanımı bir patenti, telif hakkını ya da kayıtlı ticari markayı ihlal ettiği takdirde Şirket açık şekilde ifade edilen veya ima edilen hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.
Şirket ve Total grubunun tüm şirketleri, İnternet sitelerinin içeriklerini satın alma tekliflerine veya Şirketin ya da Total grubunun herhangi bir şirketinin hisse ya da kote edilmiş veya edilmemiş diğer menkul değerlerini edinmeye yönelik bir teşvike indirgeyen tüm yorumları sistematik olarak reddeder. Sunulan Bilgilerin ticari yapısı veya belirli bir amaca uygunluğu ya da bahsi geçen Bilgilerde alıntılanan ürünlerin amaçlarıyla ilgili olarak hiçbir imalı ya da aleni garanti verilmez. Şirket, hiçbir koşul altında İnternet'te veya İnternet sunucuları üzerinde yayınlanan Bilgileri güncelleme ya da düzeltme yükümlülüğünü üzerine almaz. Şirket, İnternet sitelerindeki içeriği herhangi bir anda ve ön tebliğ olmaksızın değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar.

      6.2.   Bu İnternet sitesinde sunulan belgelerde Grup hakkında, özellikle TOTAL’in finansal durumu, işletme sonuçları, faaliyetleri ve endüstriyel stratejisi başta olmak üzere, ileriye dönük bilgilerin (özellikle hedef ve eğilimlerin) yanı sıra 1995 tarihli Private Securities Litigation Reform Act’te tanımlandığı şekliyle ileriye dönük beyanlar (forward-looking statements) yer alabilmektedir. Bu veriler, 809/2004 sayılı Avrupa Tüzüğü tarafından tanımlanan öngörüler kapsamında değildir.
Bu belgelerde yer alan ileriye dönük bilgi ve açıklamalar, ekonomik verilere ve belirli bir ekonomi, rekabet piyasası ve yönetmelik bağlamında yapılan ekonomik varsayımlara dayanmaktadır. Gelecekte bunların doğru olmadığı ortaya çıkabilir ve bunlar, gerçek sonuçlarla beklenen sonuçlar arasında önemli bir ayrıma neden olabilecek risk faktörlerine, özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalara, petrol ürünlerinin fiyatlarına, operasyonlarda değişiklik yapmadan giderleri azaltma ve verimi yükseltme kapasitesine, çevresel yönetmeliklerin değerlendirmelerine ve genel ekonomik ve finansal koşullara bağlıdır. Benzer şekilde, bazı finansal bilgiler özellikle varlıkların geri kazanılabilir tutarının ve varlıklarda yaşanabilecek olası değer kaybının getireceği zarar tutarının değerlendirilmesi sırasında yapılan tahminlere dayanmaktadır.
Ne TOTAL ne de iştirakçilerinden herhangi biri, yatırımcılara veya ilgili herhangi bir tarafa, bu belgelerde yer alan açıklamaları, ileriye dönük bilgileri, eğilimleri veya amaçları, özellikle yeni bilgiler veya gelecekte yaşanacak olaylar sebebiyle, güncellemeyi veya gözden geçirmeyi taahhüt etmez ve bunları sorumluluk olarak üstlenmez. Grubun finansal durumu ve faaliyetleri üzerinde etkisi olabilecek unsurlar, riskler ve belirsizlikler hakkında ek bilgiler, Şirket tarafından Autorité des Marchés Financiers’e teslim ettiği en son referans Belgesi’nde Fransızca ve Şirket’in United States Securities and Exchange Commission’a (« SEC ») teslim ettiği Form 20-F’de İngilizce olarak bulunabilir.

      6.3.   Şirket, İnternet sitesinin kesintiye uğramadan işlevini yerine getireceğini ya da erişimi sağlayan sunucuların kesintisiz işlemeye devam edeceğini ve/veya hipermetin bağlantıları bulunan sitelerin virüs bulundurmadığını garanti etmemektedir.

   7.   İnternet sitesi kullanım şartlarının güncellenmesi ve geçerli yasa

İnternet sitesinin bu Kullanım Şartları'nı Şirket istediği zaman güncelleyebilecektir. Bu yüzden, yürürlükteki en yeni Kullanım Şartları'na düzenli olarak göz atmanız tavsiye edilmektedir. İnternet sitesinin kullanımına ilişkin bu genel koşullar Türk yasalarına tabiidir ve Türk mahkemelerince ele alınmalıdır.

   8.   İrtibat bilgileri

İnternet sitesinin kullanımına ilişkin şartlara istinaden tüm sorularınız için lütfen bizimle aşağıdaki adresleri kullanarak e-posta veya posta yoluyla iletişime geçin:
TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş.
Merkezi: Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Akkom Ofis Park 3. Blok No:2 Kat:3
Ümraniye / İSTANBUL
Şirket türü - durumu: Anonim Şirket
Kayıtlı sermaye: 100.000.000 TL
Ticaret ve Şirketler Kaydı: İstanbul Ticaret Odası
Vergi No.: 8580469688
Telefon: +90 216 636 92 00
Yayın yönetmeni: İletişim Müdürlüğü
MS-communication.turkey@total.com.tr

1 Gereğince uyarlanabilir
2 Bu paragraf zorunludur ancak uyarlanabilir
3 Özellikle ilgili yasa mevcut değilse “veritabanlarının üreticisi olan şirket” ifadesini silebilirsiniz. “Veritabanlarının üreticisi” nitelemesi Fransız fikri mülkiyet yasasında tanımlanmıştır.
4 İlgili yasa bulunması durumunda