Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak için, sürekli artan küresel popülasyonun enerji ihtiyaçlarını karşılamak oldukça zor bir görevdir:

 • Mevcut enerji kaynakları boldur ancak jeolojik, jeopolitik ve ekonomik kısıtlamalara tâbidir.
 • Enerji karışımı optimizasyonu, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından, küresel ısınmayı azaltmak için enerjiyle bağlantılı CO2 salınım yörüngesini değiştirmeye yönelik başvurulması önerilen çözüm yollarından biridir.

Total Grubu'nda; verimli, düşük maliyetli, güvenilir ve temiz bir enerji sunmak için, kısa süreli sorunları aşmaya ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunları önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. 20 yıllık hedef planımız: sorumlu enerji alanında lider olmak.

 • central_activity_ep_3_TR

  Total, yaklaşık elli ülkede, petrol sahalarında keşif yapmakta ve bu sahalarda petrol ve gaz üretmektedir. Fotoğrafta, Kongo Cumhuriyeti'ndeki Moho Nord projemizden bir kare.

 • central_activity_ep_4_TR

  Total Grubu çalışanları sıvılaştırılmış doğal gaza erişimi kolaylaştırmak için inovasyon çalışmaları yapmaktadır. Örneğin, Fildişi Sahili ve Pakistan'da bulunan ekiplerimiz, yüzen bir depolama ve sıvı doğalgaz gazlaştırma terminali projesi geliştirmektedir.

Sonraki Prev

Petrol ve gazla ilgili alanlardaki uzmanlıklarımızı mobilize etmek

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, hidrokarbonlar, küresel ihtiyaçlarımız arasında önemli bir yer almaya devam edecek ve Ajansın 2°C senaryosuna göre 2035 yılında mevcut enerji çeşitliliğinin %40’tan fazlasını temsil edecektir. Dünyanın dört bir yanında geliştirdiğimiz projeler, bu alana ilişkin uzmanlığımız ve yenilik yapma becerilerimiz sayesinde, Total Grubu, dünyada ihtiyaç duyulan petrolü ve gazı tedarik etmek için her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bununla birlikte, daha az COsalınımlı hidrokarbonları tercih ederek, enerji karışımımızda bulunan karbon yoğunluğunda daimi bir düşüşü hedefliyoruz.

Gaz ve petrol rezervlerinin bir kısmı, derin deniz yataklarında bulunur. Bunları geliştirmek amacıyla, üretim ve keşif ekibimiz, yenilikçi altyapıları kurmak suretiyle, 30 yılı aşkın tecrübelerini ve sektördeki uzmanlıklarını kullanırlar. Bu sayede günümüzde, Total Grubu, dünya çapındaki derin deniz sondajı alanında ilk üreticilerden biri olmuştur. Hidrokarbonlarla yaptığımız üretimimizin %40'ını derin açık deniz kaynaklarından elde ediyoruz.
Bilgi birikim ve becerilerimizi yansıtan sembolik başarılarımız arasında, 2001 yılı itibariyle Angola Girassol projesi kapsamında kurduğumuz riser towers sistemi bulunmaktadır. Bu sistem vasıtasıyla derin deniz üretimini geliştirdik. Ayrıca geçen sene, uzak sahalarda gelişime yönelik yaptığımız çalışmaları sürdürmek ve elektrik üretimi yapmak için kullanılan deniz altı kuyu başı düzeneklerini Hollanda açık denizlerinde konumlandırdık.
Bu uzmanlık, tüm projelerimizde rantabiliteyi sağlamak kaydıyla, yeni teknolojik zorlukları da aşmamıza olanak sağladı: derin offshore, uzak bölgelerde bulunan küçük petrol yatakları, ekstre edilmesi gereken kompleks kaynaklar, olağanüstü iklimsel değişiklikler... 

Ayrıca, doğal gaz, gelişmemizdeki temel unsurdur. Günümüzde, gaz, hidrokarbon karışımımızın yaklaşık %50'sini temsil etmektedir. Total Grubu, özellikle elektrik talebini karşılamak amacıyla, hidrokarbon karışımlarında bulunan doğal gaz oranını artırmayı hedeflemektedir. Yaşam döngüsü açısından elektrik üretiminde kullanılan kömüre kıyasla, gazın CO2 salınımı yarısı oranındadır1.

Gazın bir diğer avantajı ise, uzak mesafelere sıvı halde taşınabilir nitelikte olmasıdır: LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), sektöre yönelik uluslararasılaştırmaya olanak sağlar, uzak ve önemli tüketim bölgelerinde bulunan kaynaklara erişime yönelik ticari fırsatlar sunar ve tedarik zinciri yönetiminde daha çok esneklik sağlar. Total, entegre sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik zincirinde dünya liderlerinden biridir. Ayrıca, bu alandaki uzmanlığımız sayesinde, Rusya'daki Yamal LNG gibi rekabete dayalı ve kompleks projelere de katıldık. 2017 yılı sonunda hizmete açılması planlanan tesis, yılda 16,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz üretim kapasitesine sahip olacaktır.

Sorumlu enerji temin etmek

Sorumlu enerji sağlamak; güvenlik alanında en iyi standartların mutlak sorumlulukla uygulanması anlamına gelir.
Ayrıca, tesislerimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak için çaba sarf ediyoruz: 

 • 2005 ve 2015 yılları arasında üretim yaptığımız tesislerimizde, olağan gaz alevlenmesini %50'den daha fazla oranda azaltmayı başardık (Örneğin, 2014 yılı Aralık ayında, Nijerya'da bulunan Ofon 2 petrol sahasında gaz alevlenmesini tamamen durdurmayı başardık). Buna ilaveten, 2030 yılına kadar tamamıyla sonlandırmak için 2010-2020 dönemleri arasında da gaz alevlenmesini %80 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 
 • Karbon nötralitesini sağlamak için etkili bir yol olan CO2 kaptajı, stoklaması ve valorizasyonuna yönelik teknolojilere yatırım yapıyoruz. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) bütçemizin önemli bir kısmını da bu yatırımlarda kullanacağız (azami %10 oranında). 
 • Ayrıca, 2010 ve 2020 yılları arasında, yıllık ortalama %1 oranında olmak üzere, tesislerimizdeki enerji verimliliğini iyileştirmeyi hedefliyoruz. 

Netice itibariyle, yatırım yaptığımız ülkeleri ve bu ülkelerin popülasyonunu, mevcut faaliyetlerimize katılarak iş birliği yapmaları yönünde teşvik ediyoruz (Örneğin, Betosala programıyla Kongo Cumhuriyeti'nde iştigal ettiğimiz faaliyetler). Bu destek ve teşviklerimiz sonucunda, Kongo'da yerleşik KOBİ'ler, Moho Nord projesi kapsamında birçok teklif aldılar.

Total Grubu'nun enerji geleceğinde hedeflediği yer ve üstlendiği görevler

Total Grubu'nun hedeflerinin merkezinde hidrokarbonların bulunmasından dolayı, mevcut enerji çeşitlerini çoğaltmamız gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla, kalkınmaya katkı sağlayacak yeni faaliyetlerde bulunmayı ve yenilebilir enerji üretmeyi arzu ediyoruz.

Güneş enerjisi alanında önemli bir yer teşkil ediyoruz. Dünyadaki en büyük güneş enerjisi fotovoltaik merkezi olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Solar Star gibi kilit merkezlere yönelik, iştirakimiz SunPower ile, yüksek verimli hücre üretimiyle iştigal ediyoruz.

Müşterilerin talebini karşılamak için, dağıtılan elektrikte, güneş enerjisini, depolama yöntemlerini ve optimizasyonda kullanılan nümerik araçları bir araya getirerek, entegre güneş enerjisi çözümlerini pazarlamayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda, çevreye uyumlu ürün ve kömürleri temin etmek amacıyla, biyoenerji alanlarına da yatırım yapıyoruz.

 

1CIRAIG Raporu : “GHG Emissions Related To The Life Cycle Of Natural Gas And Coal In Different Geographical Contexts ” – Haziran 2016