Petrol üretim tesislerimizin çevresel ayak izini azaltmak amacıyla yapılan inovasyon çalışmaları

Şirket projelerimiz, kurduğumuz petrol üretim tesislerimizin çevresel ayak izini azaltmaya dayalıdır. Endüstriyel ve sektörel faaliyetlerimizin etkisini sınırlandırmak için, sürekli bir çözüm arayışı içerisindeyiz. 2010 yılından itibaren, emisyon ölçümlerinde kullandığımız çevre ölçüm yöntemimizle elde ettiğimiz sonuçlara göre, sera gazı emisyonunu %23 oranında azaltmayı başardık. Özellikle iki amaca yönelik çalışmalar yapıyoruz: olağan gaz alevlenmesini azaltmak ve tesislerimizdeki enerji verimliliğini optimize etmek.

 • play the video
  İlgili gazların yanmasının azaltılması

  Petrolle bağlaşık gazların valorizasyonu, Total Grubu'nun, mevcut tesislerinde gaz alevlenmesini azaltmasına olanak sağlamaktadır. Bu da, Ofon petrol sahasında, sürekli gaz alevlenmesini ortadan kaldırmamıza olanak sağladı.

 • central_proof_ecoperformance_ofon_TR

  Kongo Cumhuriyeti'ndeki Moho Nord projemizden bir kare. Bu projede, 2017 yılı bahar mevsiminde uygulamaya konulduğu andan itibaren olağan gaz alevlenme oranının sıfır olmasını hedefleyen, enerji verimliliğinde sürekli gelişim ve iyileştirme söz konusudur.

 • central_proof_ecoperformance_ofon_2_TR

  Nijerya'daki Ofon 2 projemizden bir kare. Ofon petrol üretim sahasında yerleşik tesislerin geliştirilmesiyle, 2014 yılı Aralık ayından itibaren, sürekli gaz alevlenmesi ortadan kaldırıldı.

 • play the video
  Anita George (Dünya Bankası) ile Söyleşi

  Dünya Bankası'nın Enerji ve Madencilik Sanayi Küresel Uygulama Merkezi yöneticisi Anita George, DB’nin 2030 yılına kadar gaz alevlenmelerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen girişiminin zorluklarını ve bu girişimde Total Grubu'nun katkılarını anlattı.

Sonraki Prev
 • play the video
  İlgili gazların yanmasının azaltılması
 • central_proof_ecoperformance_ofon_TR
 • central_proof_ecoperformance_ofon_2_TR
 • play the video
  Anita George (Dünya Bankası) ile Söyleşi

Olağan gaz alevlenmesini azaltmak ve ortadan kaldırmak

Hidrokarbon esaslı enerji kaynakları üzerinde yapılan tüm faaliyetler, CO2 salınımına yol açar. Özellikle, ham petrol üretimi, alevlendiğinde yüksek miktarlarda sera gazı salınımına (SGS) yol açan petrolle bağlaşık gazları da beraberinde getirir. 2014 yılında, Total, bu alana bağlılığımızı güçlendiren, Dünya Bankası'nın 2030 yılına kadar gaz alevlenmelerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen girişimine katıldı. Nitekim, 2005 ve 2015 yılları arasında, Total Grubu, olağan gaz alevlenmesini (başlangıç evresi hariç olmak üzere) %50 oranında azaltmayı başarmıştır ve böylelikle üretim tesislerindeki sera gazı salınımının önemli ölçüde azalmasını sağlamıştır. Ayrıca, 2010-2020 dönemlerinde de, gaz alevlenmesini %80 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

2000 yılından itibaren, olağan gaz alevlenmesi, yeni projelerimizde tamamıyla ortadan kaldırılmıştır. Ekiplerimiz, ortaya çıkan diğer gazların yeniden kullanılması için önceden kurulmuş tesislerimizi optimize ederek çalışmalarımızı daha ileriye taşımaktadırlar. Bu duruma örnek olarak, Nijerya açıklarında yerleşik Ofon petrol üretim sahasını gösterebiliriz. 2014 yılından itibaren, tesislerimizi optimize etmek suretiyle, sürekli gaz alevlenmesini tamamıyla ortadan kaldırdık1. Ham petrol üretimiyle elde edilen bu gazlar, üç şekilde yeniden kullanılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu gazlar, petrol rezervlerinden petrol çıkarma oranını geliştirmeye katkı sağlar, üretime yönelik altyapı tesislerimizde kullanılan elektrik üreteçlerine (jeneratörlere) güç sağlar veya tüketici ülkelerin enerji ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla, Nijerya'da bulunan Bonny Island'da yerleşik sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine taşınır.

Daha iyi bir enerji verimliliği için sürekli faaliyetlerde bulunmak

Enerji verimliliği, teoride basit ama pratikte oldukça zorlu olan basit bir ilkenin konusunu oluşturur. Bu ilkede, daha az enerji tüketmek suretiyle, endüstriyel araçlarımızın üretimini optimize etmek söz konusudur. Total Grubu'nda, 2010 yılından beri enerji verimliliği yaklaşık %9 oranında iyileştirilmiştir. Sürekli gelişmemiz ve ilerlememiz açısından, 2016 yılı başlarından 2020 yılına kadar, enerji üretim tesislerimizde, yıllık ortalama %1 oranında enerji verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.  

Her zaman zorlu olan karlılık ve işletme açısından böyle büyük ve iddialı hedeflere ulaşmak için yapılan inovasyon çalışmaları çok önemlidir. 2012 yılından beri, Kuzey Denizi Norveç açıklarında Martin Linge yağ ve gaz üretim sahalarını geliştiriyoruz. Bu projeyle, daha güvenilir ve çevreye daha uyumlu platformlar tasarlamak için yeni bir yöntem geliştirdik. Tümüyle elektrikli bu sistem, karadan 160 kilometrelik bir kabloyla elektrik gücü alır, bu dünyada bulunan en uzun deniz altı yüksek gerilimli elektrik taşıma hattıdır. Bu yaklaşım, bize denizlerde elektrik jeneratörü geliştirme fırsatı sunar ve bu da, CO2 salınımını 2 milyon ton azaltır.

Mevcut çalışmaları daha ileriye götürmek için yatırım ve inovasyon çalışmaları yapmak

Uluslararası Enerji Ajansı'na (UEA) göre, CO2 karbon yakalama, depolanma ve değerlendirmeye (CCUS) yönelik geliştirilen teknolojiler, yüzyılın ikinci yarısında karbon nötralitesini sağlama açısından önemli rol oynayacaktır. Total, 2010 yılından 2013 yılına kadar Fransa'nın güneybatısında bulunan Lacq'ta yürütülen pilot proje vasıtasıyla, yukarıda belirtilen alanlara ilişkin gelişme çalışmalarıyla iştigal eder. Ayrıca, Total, katıldığı her projede, hidrokarbonları toplama sürecini iyileştirmek amacıyla, CO2 içeriğini üretim sahalarında tekrar değerlendirme fırsatlarına yönelik sistematik olarak çalışmalar yapar.

Günümüzde, Total, sadece kendi üretimindeki gaz salınımları değil, aynı zamanda diğer endüstriyel sektörlerin salınımları konusundaki çabalarını da artırıyor (özellikle elektrik üretimi, çimento ve çelik fabrikası kaynaklı gaz salınımları). Geliştirdiğimiz bu ar-ge stratejisi, iki kilit noktaya dayanır: hızlı ve somut bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmek için iyileştirme yapmak, mevcut teknoloji maliyetlerini azaltmak ve üretimden kaynaklanan karbon ayak izini ortadan kaldırmaya yönelik inovasyon çalışmaları yapmak.
Başka bir deyişle, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) bütçe yatırımlarımızın (2022 yılına kadar 5.3 milyar dolar) %25'ini çevresel sorunlara ve temiz teknolojiler için kullanma kararı aldık ve Total Petrol & Gaz İklim ve Çevre Girişimi kapsamında, bu konularla ilgili olarak karşılıklarımızla iş birliği yaptık.

 

1 Bu durum, normal üretim koşullarında günde 1.000.000 metre küp (m3/g) gazın alevlenmesini önlemiştir ve söz konusu miktar, tüm Keşif-Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan gaz hacminin %10 oranında azaldığını göstermiştir.

Bu projeyi paylaş

TOTAL HAKKINDA DAHA FAZLASI

total.com

Etkimizi azaltmak amacıyla enerji kalitemizi iyileştirmek (İngilizce dilinde)

Daha fazla bilgi için bakınız

EP (Keşif ve Üretim) ...

Tüm keşif ve üretim projelerimizi keşfedin (İngilizce dilinde)

Daha fazla bilgi için bakınız