Ofon 2 : Petrol üretim tesislerimizin çevresel ayak izinin olumlu yönde değişimi

Bir petrol sahasında ham petrol, beraberinde doğal gazla birlikte üretilmektedir. Total, çevresel ayak izini olumlu yönde değiştirmek amacıyla, 2014 yılında Dünya Bankası’nın 2030 yılına kadar gaz alevlenmelerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen girişimine katıldı. Grup, 2008-2015 yılları arasında çalışma alanlarındaki alevlenmeleri %50 oranında azaltmış (başlangıç işlemleri dışında) ve böylelikle üretim tesislerindeki sera gazı emisyonunun önemli ölçüde azalmasını sağlamıştır.  Aralık 2015’te Nijerya’daki Ofon üretim sahasında sürekli alevlenme tamamen durdurulmuştur.

 • central_proof_ofon_1_TR

  Ofon 2’nin bilgisayarla oluşturulmuş genel görünümü. (Nijerya)
  Ofon alanındaki tesislerin iyileştirilmesi sayesinde, petrolle bağlaşık gazın sürekli olarak yakılması Aralık 2014’te durdurulmuştur.

 • play the video
  Anita George (Dünya Bankası) ile Söyleşi

  Dünya Bankası’nın Enerji ve Madencilik Sanayii Global Uygulamaları Üst Düzey Yöneticisi Anita George, Dünya Bankası’nın Zero Routine Flaring by 2030 girişiminin zorlukları ve Total’in katkısı üzerine konuştu.

 • play the video
  İlgili gazların yanmasının azaltılması

  Petrolle bağlaşık gazların değerlendirilmesi, Total’e tesislerindeki alevleme işlemini azaltma olanağı sağlamaktadır. Bu da, bilhassa deniz üzerindeki Ofon petrol sahasında sürekli olarak alevleme işleminin durdurulmasını sağlamıştır.

Sonraki Prev
 • central_proof_ofon_1_TR
 • play the video
  Anita George (Dünya Bankası) ile Söyleşi
 • play the video
  İlgili gazların yanmasının azaltılması

Ofon 2 örneği: sürekli alevlenmenin durdurulmasında önemli bir adım

2000 yılından itibaren, Total’in yeni arama ve üretim projelerinde petrolle bağlaşık gaza sürekli olarak uygulanan alevleme işlemi iptal edilmiştir ve Ofon petrol sahası geliştirme çalışmasının 2. aşamasında görüldüğü gibi, ekipler mevcut tesisleri en iyi şekilde kullanarak daha büyük bir ilerleme sağlayacaktır. Nijerya kıyılarından 60 km uzakta ve 40 metre derinlikte olan Ofon, 1997 yılında üretime başlamıştır. Aralık 2015’ten itibaren, bu sahada sürekli gaz alevlenmesi tamamen durdurulmuştur. Bu durum, normal çalışma koşullarında günde  (m3/gün) 1 000 000 metre küp gazın alevlenmesini önlemiştir ve söz konusu miktar, tüm Arama-Üretim faaliyetlerimizle alevlenen gaz hacminin %10 oranında azaldığını ifade etmektedir. Bu, gelecekte daha iyi enerjiye sahip olma taahhüdümüz için önemli bir adımdır.

Çevresel etkiyi kontrol altına almak için petrolle bağlaşık gazın yeniden kullanımı

Ofon tesislerinin geliştirilmesi sayesinde, ham petrol üretimiyle birlikte çıkarılan gazlar artık üç şekilde yeniden kullanılmaktadır:

 • Bonny sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinin ikmalini destekleyerek, tekrar klasik doğal gaz üretimi endüstrisine katılmaktadır. Ofon’dan elde edilen petrolle bağlaşık gazların önemli bir kısmı, Nijerya’nın güneyindeki Bonny tesisine yer üstünden geri gönderilerek 70 km’lik yeni boru hattı aracılığıyla Amenam açık deniz gaz merkezine kadar taşınmaktadır;
 • kuyuların gaz-lift ile aktivasyonu için geri dönüştürülen gazın bir kısmını oluşturan sahadaki ham petrolün geri kazanım oranının arttırılmasına olanak sağlamaktadır;
 • elektrik üretim tesislerinin kendi kendini beslemesine olanak sağlamaktadır ve bu, elektrik üretimi için enerji olarak kullanılan gazın küçük bir bölümüdür. Elektrik üreten türbinlerin egzoz gazı ısısı da geri kazanılmakta ve tesisteki petrol işleme zincirinde yeniden kullanılmaktadır.

Ofon’un 2. aşamasında, 24 yeni kuyu açılması da planlanmaktadır: Halihazırda bulunan yerleşimlerden üç adet kuyu aktif hale getirilmişken, 2016 Temmuz’unda hazır olacak iki yeni platformdan 21 adet yeni kuyu açılacaktır. Uygulanan geliştirmeler, uzun vadede her gün yakılmayan üç milyon m3 gazın değerlendirilmesine de olanak sağlayacaktır.

9 Eylül 2015 tarihinde Rusya'da gerçekleştirilen Global Gas Flaring Reduction Partnership1 (GGFR) Küresel Toplantısı sırasında, Total'in Nijeryalı bağlı kuruluşu, Ofon petrol alanındaki sürekli yanmaya son vermesi nedeniyle GGFR Excellence Award ödülüne layık görüldü.

 

1 Global Gas Flaring Reduction Partnership (Gaz Alevleme İşleminin Azaltılmasına Yönelik Küresel İşbirliği) bir Dünya Bankası inisiyatifidir.

Bu projeyi paylaş