Enerjiyi tanımak ve anlamak için: Planète Énergıes

Geleceğimizi şekillendiren artan talepler, iklim değişiklikleri ve bilimdeki ilerlemeler gibi önemli konular, enerjinin merkezde olduğu bir eksen etrafında dönmektedir. Bu bağlamda her birey kendi fikrini oluşturma uğraşındadır. Bu sebeple Total,  2005 yılından bugüne, amacı büyük kitlelere ulaşarak tüm enerji türleri hakkında önemli bilgilerin edinilmesini sağlamak olan eğitici projesi Planète Energies’i uygulamaya geçirmiştir. Tamamen uluslararası bir yapıda ve her zaman güncel olmayı hedefleyen Planète Energies, internet, eğitici materyaller, konferanslar, stant sunuşları gibi çeşitli araçları bir arada kullanmaktadır.

 • central_proof_pe_1_TR

  Lise öğrencileri için enerji konferansı – Nisan 2014

 • central_proof_pe_2_TR

  Enerji Gezegeni Standı – Bilim Festivali – Bilim ve Endüstri Fuarı – Ekim 2015

 • central_proof_pe_3_en_TR

  PlayBac yayınları iş birliğiyle basılan Enerji Kılavuzu

Sonraki Prev
 • central_proof_pe_1_TR
 • central_proof_pe_2_TR
 • central_proof_pe_3_en_TR

Benzersiz bir yaklaşım

Planète Énergies girişiminin sahibi olan Total, sahip olduğu şirketlerin iş sahasında bile olmayan enerji türlerinin keşfedilmesini amaçlayan, sektörünün nadir şirketlerinden birisidir. Bu eğitici marka, bilginin geliştirilmesini amaçlamakta ve aşağıdaki üç fikri açıkça ortaya koymaktadır:

 • Bilgi ve araştırma, ilerlemenin itici gücüdür.
 • Enerji çok kıymetlidir; o halde onu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.
 • Enerji insanlığın gelişiminin merkezindedir.

10 yıldan uzun bir süre boyunca Planète Energies ekibi birçok farklı içerik geliştirmiş ve bunları özellikle planete-energies.com internet sitesi üzerinden çok geniş bir kitlenin erişimine sunmuştur.

İngilizce ve Fransızca dillerinde sunulan bu sitede enerji türleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler, dosyalar, grafikler ve videolar bulunmaktadır. Bu eğitici içerik ve beraberinde sunulan her şey temel olarak ortaokul ve lise çağındaki genç nesilleri ve bunların ailelerini hedeflemekle birlikte, esasen ilgili tüm tarafların da yararlanmasını amaçlamaktadır. Planète Énergies Yayın Kurulu Başkanı Jean-François Minster, siteye ilişkin arzusunu şu sözlerle özetlemektedir : « planete-energies.com’u enerji alanında eğitici bir başvuru kaynağı yapmak. » (CNBC, 15/12/2015)

Planète Énergies, bu bağlamdaki eğitim çalışmasını, birincil ve ikincil, eski ve yeni tüm farklı enerji türleri arasında bir denge sunarak yürütmektedir. Sitede, fosil kaynaklı olanlardan rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir olanlara ve hatta nükleer enerjiye kadar tüm enerji türlerine yer verilmektedir.

Planète Énergies, bu amaca özel olarak tasarlanmış dergilerde yayımlanan hikayeler ile enerji tarihini araştırmaktadır. Konular, enerjinin oluşumu ve kaynağı ile ilgili olduğu kadar gündelik hayat (yerleşim, ulaşım, tüketim gibi), teknolojik yenilikler, ekonomik dengeler, çevre, küresel ısınma, kalkınmakta olan ülkeler gibi enerjinin müdahil olduğu uygulama alanları ile de ilgilidir.

Yayın Kurulu içeriklere yön vermek için yılda iki defa toplanır. Bu kurul, diğer enerji şirketlerinden uzmanlar, enerji konusunda eğitici kişi ve kuruluşlardan oluşmakta olup aynı zamanda yayın içeriğinin kalitesi, açıklığı ve tarafsızlığını da garanti etmektedir.

Bir çeşitlilik girişimi

Enerji için bir web ansiklopedisi olmak hedefi ile ortaya çıkan Planète Énergies, zaman içerisinde çeşitliliğini giderek geliştirmektedir.

Planète Énergies, çevrim içi olarak sunulan içeriğine ilaveten, eğiticilerle aşağıdaki şekillerde doğrudan çalışmaktadır:

 • İlkokul-lise dönemindeki öğrencileri hedefleyen ve okullarda uzmanlarca ücretsiz olarak gerçekleştirilen konferanslarla 2005 yılından bu yana, Fransa’da 50.000 öğrenci bu programdan faydalandırılmıştır. Bu konferanslar başka ülkelere de ihraç edilmeye başlanmış olup ilk olarak Gabon’da 100’den fazla öğrenciyle buluşmuştur.
 • Planète Énergies, Jeoloji Olimpiyatları kapsamında Fransa Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmaktadır. Liselerin Fen bölümlerine devam eden öğrencileri hedefleyen bu yarışma, öğrencilerin Jeoloji ile ilgili konularda fikir geliştirmelerini teşvik etmektedir.

Son olarak Planète Énergies, Total’in endüstriyel sahalarında geniş kitleleri hedefleyen etkinlikler yürütmektedir. Farklı enerji türleri, 30 m2 büyüklüğünde bir stantda insanlara eğlenceli bir yöntemle tanıtılmaktadır. Bir tanıtımcının bulunduğu bu stant 2015 yılında yaklaşık 5000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Total, eğitim markası Planète Énergies ile sunduğu tüm etkinlik ve araçlar sayesinde herkesin enerji hakkında en doğru şekilde bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Konu hakkında daha fazla bilgi için Planète Énergies sorumlusu Klidja Krouri ve Yayın Kurulu Başkanı Jean-François Minster ile yapılan röportaja  buradan ulaşabilirsiniz.

Bu projeyi paylaş