Daha iyi bir enerji geleceği için taahhütlerimiz

Total iklim değişikliğinde petrol ve gaz sanayisinin oynadığı rolün tamamen bilincindedir ve 10 yıldan uzun süredir daha iyi bir enerji geleceğine yatırım yapmaktadır. Grup Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanné, « çözümün bir parçası olduğuna emindir »1. Tartışmak, fikir alışverişi yapmak ve sağlam çözümleri harekete geçirmek için enerji sektörünün büyük oyuncularının (uzmanlar, kurumlar, petrol ve gaz firmaları) safında bunu taahhüt etmektedir.

 • play the video
  "Enerji ve İklim" Konferansı, 21 Kasım 2014.

  Uluslararası katılımcılar, Total Üniversitesi tarafından düzenlenen "Enerji ve İklim" Konferansı sırasında söz alıyorlar.

 • central_proof_universite_2_TR

  16/10/2015 tarihinde, Paris, Fransa'daki OGCI organizasyonunda bulunan sekiz CEO: H. Lund, BG Group; B. Dudley, BP; C. Descalzi, Eni; E. Lozoya, Pemex; J. J. Imaz, Repsol; A. Nasser, Saudi Aramco; E. Sætre, Statoil; et P. Pouyanné, Total.

Sonraki Prev
 • play the video
  "Enerji ve İklim" Konferansı, 21 Kasım 2014.
 • central_proof_universite_2_TR

Tanınmış uluslararası uzmanlar ile açık söyleşi

Total, 2006 yılından bu yana Total Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen bir etkinlik esnasında her alandan uzmanlara sözü bırakmaktadır. Bu prospektif konferansın amacı, enerji geleceğini daha iyi kılacak çözümleri beraber düşünmektir. Total Grubu, uzmanları Enerjinin anahtar sorunları üzerine söyleşiye davet ederek tabusuz toplu düşünceyi beslemektedir. Farklı ülkelerden ekonomistler, bilim insanları, girişimciler, öğretim görevlileri, siyasetçiler, STK'lar ve öğrenciler enerji geleceğini; iklim değişikliğine karşı mücadelenin ticari, teknolojik ekonomik ve sosyal bir fırsat olması bağlamında öngörmektedir. Total Üniversitesi direktörü2 Jean-Pierre Loizeau « Total Üniversitesi için, uzmanlar ve değişik analizler ile alışverişi ve söyleşiyi beslemek doğru ve etkili bir eyleme doğru anahtar bir aşamadır » diye hatırlatıyor2.

Referans kurumlara taahhüt

Total, 2016 senesinde Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2°C senaryosunu göz önünde bulundurarak iklim değişimini, stratejisi ile tümüyle bütünleştirmiştir. Bu senaryo üç farklı öncelik belirlemiştir/ Grup için bu senaryo üç öncelik içerir :

 • Enerji karışımımızın emisyon yoğunluğunu iyileştirmek
 • Yenilenebilir enerjiler geliştirmek
 • Enerji verimliliğimizi artırmak

Total daha temiz tesisleri desteklemek için firmaları yatırım kararlarında CO₂ fiyatlarını dikkate almaya davet eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşme çağrısını desteklemektedir. Total ayrıca, Birleşmiş Milletleri ve hükümetleri birbirleri arasındaki karbon fiyatlandırma mekanizmalarını geliştirmelerini sağlamaya davet ederek petrol sanayinin altı yöneticisi tarafından imzalanan bir çağrı başlatmıştır. CO₂ emisyonlarını sınırlamak üzere mevcut düzenlemelerden bağımsız olarak, Total bu kavramı 2008 yılından beri yatırımlarına CO₂ tonunun fiyatını 30 ve 40 Amerikan Doları arasında öngörerek dahil etmektedir.

Ayrıca, sera gazı emisyonlarını somut biçimde azaltmak için Total 2030 yılına kadar sürekli yakımın ortadan kaldırılmasına ilişkin Dünya Bankası inisiyatifine katılmıştır. Bu da 2000 yılından beri yeni projeler üzerinde brüt üretime bağlı gazların sürekli yakılmasına artık başvurmayan ve 2005 yılından beri petrol üretim işlemleri üzerinde bu sürekli yakımı %50’nin üstünde bir oranda indirmiş olan Total Grubu için mantıklı bir adımdır.

Son olarak, Total metan emisyonlarının ölçüm ve azaltma araçlarını iyileştirmek üzere Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile getirilen İklim ve Temiz Hava Koalisyonuna katılmıştır. Dünya çapında, metan emisyonlarının düşüşü iklim değişikliği için önemli bir eylemdir. Metan CO₂’nin de üzerinde bir küresel ısınma etkisine sahip, ancak atmosferde yaşam süresi daha kısa olan bir gazdır. 2005 yılından bu yana metal emisyonlarını bir dış denetim firmasına denetleten Total Grubu, böylelikle taahhüdünü güçlendirmektedir.

Daha ileri gitmek için OGCI üye firmalarla birlikte hareket etmek

Küresel anlamda anlamlı adımlar atmak için, daha iyi bir enerji geleceğini birlikte kurmak amacıyla petrol ve gaz sanayisinin büyük oyuncuları ile el ele çalışmanın gerektiğini düşünüyoruz. Total yatırımlarını özellikle, Ocak 2014’te Davos’taki her yıl yapılan dünya ekonomik forumundaki fikir alışverişiyle ortaya çıkan Petrol ve Gaz İklim Girişimi (OGCI) bünyesinde yapmaktadır, bu girişim Eylül 2014’te iklim üzerine Birleşmiş Milletler zirvesinde resmi olarak başlatılmıştır.

16 Ekim 2015’te, Patrick Pouyanné ve OGCI üyesi dokuz gaz ve petrol firmasının CEO’ları3, COP21 sırasında iklim sorunuyla ilgili etkili bir anlaşma yapmışlar ve küresel ısınmayı 2 °C seviyesinde tutmak için çözümler sunmak amacıyla ortak bir açıklamayı imzalamışlardır. Küresel enerji karışımı karbonunun oranını indirmek amacıyla eylemlerini ve yatırımlarını güçlendirmeyi ve sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere enerji etkililiği, doğal gaz, Ar-Ge, CO₂ tutulması-stoklanması gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapmayı taahhüt etmişlerdir. Ayrıca OGCI, iklim değişikliğine karşı etkili ve sürdürülebilir mücadeleye katkı sağlamak için karar alımlarını teşvik edecek açık ve stabil düzenlemeler oluşturulmasını desteklemektedir.

Bu beyan, sera gazı emisyonları konusunda bu firmaların rol ve sorumluluklarını içermekte, uzun vadeli bir çözümde yer alma ve stratejilerini iklim bazında küresel amaçların merkezine koyma isteklerini vurgulamaktadır. OGCI, üye firmalar tarafından alınan somut önlemleri ayrıntılarıyla veren ortak « Daha fazla enerji, daha az emisyon »  raporunu yayınlamıştır. OGCI, düzenli olarak ilerleme raporları verecektir.

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, Patrick Pouyanné, bu sayede « İklim ortak bir sorundur ve rekabeti teşvik etmesi gereken bir konu değildir, dolayısıyla OGCI: tutkumuz, bireysel çabalarımızın toplamının da ötesine geçmek amacıyla işbirliği yapmaktır » şeklinde ifade etmiştir.

 

 

 

1 OGCI Basın konferansı, Paris, 16 Ekim 2015

2 Total Üniversitesi tarafından düzenlenen « Enerji ve İklim » konferansı, 26 Kasım 2014

3 OGCI, 2014 yılında kurulmuştur ve bugün bünyesinde 10 büyük petrol grubunu birleştirir: BG Group, BP, Eni, Pemex, Reliance, Repsol, Shell, Saudi Aramco, Statoil, Total. Bu firmalar birlikte, dünya enerjisinin yaklaşık %10’unu üretiyor. Bkz. www.oilandgasclimateinitiative.com

Bu projeyi paylaş