Betosala Programı, Kongolu İşletmelerle El Ele Çalışma

Moho Nord projesinin ilk fazı, Kongo genelinde 2015 yılının sonunda üretime geçmiştir. Moho Nord yerel işletmeler için büyüme adına gerçek bir fırsattır. Total, bu firmaların fırsattan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için “BETOSALA” adında bir destek programı oluşturmuştur. (Munukutuba dilinde “beraber çalışalım” anlamına gelen beto sala kintuadi sözcüğünden esinlenmiştir).

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 1 TR

  CAP/CAD tasarım ve mühendislik firması. Proje tasarımı ve uygulama.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 2 TR

  Yönetim toplantısı.
  Tasarım ve mühendislik projelerinin ilerleyişini gözden geçirmek.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 6 TR

  Ekipman test tezgahı.
  Kurulumdan önce elektrikli ekipmanın hazırlanması, test edilmesi ve montajına adanmış bir uzmanlık.

 • central-proof-betosala-9_TR

  Manifold M12’nin ILOGS platformuna gelişi

 • central-proof-betosala-10_TR

  CHAPET tarafından TEPC Poincaré sahasında işe başlama

 • central-proof-betosala-11_TR

  PONTICELLI tarafından FPU Alima için bazı ekipmanların üretimi

 • central-proof-betosala-12_TR

  Boscongo sahasında sualtı yapılarının üretimi

 • central-proof-betosala-13_TR

  Moho Bilondo, Tungsten Explorer üzerinde sondaj operasyonunun başlaması

Sonraki Prev
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 1 TR
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 2 TR
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 6 TR
 • central-proof-betosala-9_TR
 • central-proof-betosala-10_TR
 • central-proof-betosala-11_TR
 • central-proof-betosala-12_TR
 • central-proof-betosala-13_TR

Yerel içeriğin yenilikçi vizyonu

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, Patrick Pouyanné’ye göre, « bizlerin sosyal sorumlulukları var. Yoksa Total dünya çapında başarılı olmuş bir grup olamaz […] ve firmanın sosyal haklarına uyamaz. Maaşlarımızın ötesinde, verdiğimiz kararların etrafımızdaki KOBİ’ler üzerindeki etkileriyle ilgilenmeliyiz. » (le Monde, 31/01/2015)

Betosala programı, bu taahhüdü kalite, güvenlik, çevreye saygı ve idari yönetim bakımından, KOBİ’lere (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) Total grubunun standartlarına erişmelerine yardım etmeye olanak sağlayarak gösterir. Bu Kongolu KOBİ’ler, Total ile çalışmanın yanı sıra, faaliyetlerini de sürdürülebilir hale getirme ve çeşitlendirme olanağına sahip olacaklar.

Bu, genellikle projelerin ömrüyle sınırlandırılan yerel içeriğin inovatif bir vizyonudur.

KOBİ’ler için faydalı bir işbirliği

Program dört adımdan oluşmaktadır:

1. Kongo’da Total tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, gelişme potansiyeline sahip yerel işletmelerin tanımlanması.

2. İşletmelerin seçilmesi.

3. Seçilen işletmelere, danışmanlık, ihtiyaca uygun eğitim, standartların yerleştirilmesinde koçluk da dahil olmak üzere kendi ihtiyaçlarına uyarlanmış bir destek sunulur. Amaç, Kongo’da Total tarafından (ya da diğer büyük endüstri şirketleri tarafından) açılan ihalelerde başarıyla rekabet etmeleri için tüm ihtiyaçları sağlamaktır.

4. Total ihalelerini kazanan yerel işletmelerin, bağlı oldukları firmanın kurallarını izleyerek hizmetlerini gerçekleştirmeleri için takibi.

Yerel işletmeler en fazla ilerlemeyi, onlara "danışmanlık" yapmaya istekli uluslararası firmalar ile çalışarak kaydeder. Bu nedenle Kongo'da Total, kendi ortaklarını - Moho Nord projesinde yer alan diğer uluslararası şirketleri- beceri aktarımı programları oluşturma ve Kongolu küçük işletmelerle çalışma konusunda teşvik etmeyi planlamaktadır.

Bütçe gelirlerinin yaklaşık %75 oranında hidrokarbon sektörüne bağlı olan ülkenin iki büyük meselesi olan, ekonominin çeşitlendirilmesi ve yerel istihdamın oluşturulması planında, Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Destek Programı (PADE) oluşturulmuştur. Total, Betosola programı yoluyla PADE’nin uygulanmasına katkı sağlayacaktır. PADE kapsamında Kongo’lu şirketler yeni derece ve/veya sertifikalar almak için teknik eğitimlerden faydalanmaktadır.

Bu projeyi paylaş