Total küresel bir entegre enerji üreticisi ve sağlayıcısı, dünyanın uluslararası anlamda dördüncü büyük petrol ve gaz şirketidir1, ayrıca SunPower ile güneş enerjisi operatörü2 olarak da dünyada ikinci sıradadır. Amacımız: sorumlu enerjide en önde gelen olmak. Bu amaç doğrultusunda, önümüdeki yirmi yıl için bir çok hedef belirledik:
- güvenlik ve çevre bakımından en yüksek standartlara bağlı kalmak suretiyle ulaşılabilir enerji sağlayarak, müşterilerimizin artan taleplerini karşılamak.
- enerji çeşitliliğimizi, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2°C senaryosunu dikkate alarak geliştirmek.
- operasyonel bakış açımızı sürekli gelişime odaklayarak inovatif çözümler üretmek.
Daha iyi enerji taahhüdü demek enerjiyi daha temiz, daha güvenli, daha verimli, daha erişilebilir yapmak için her gün çalışmak demektir. İmzamız olan "DAHA İYİ ENERJİ TAAHHÜDÜ" sözüyle anlatmak istediğimiz de budur.

Küresel Bir Enerji Lideri

Total'in hikayesi yaklaşık bir asır önce petrol sahaları aramasıyla başlamıştır. Bugün, 130 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve 96.000 çalışanımız var. Yeni kaynaklar bulmaktan, ürünleri ve hizmetleri müşterilere pazarlamaya kadar her şeyi yaparak enerji değer zinciri boyunca operasyon gerçekleştiriyoruz. Bu konum ve çeşitlilik gösteren enerji karışımımız (petrol, doğal gaz, güneş enerjisi, biyokütle) aynı zamanda bize pazar trendlerine uyum sağlama ve müşterilerimizin oluşan beklentilerini karşılama imkanı sağlamaktadır.
 

Biz, her gün enerji için artan küresel talebi karşılamaya yardımcı oluyoruz, ki bu da 21. yüzyılın zorlu görevlerinden bir tanesidir. Bunu yaparken farklı ve daha iyi bir enerji geleceği oluşturmada bizi teşvik eden ana başarı faktörleri mükemmellik, insan ve inovasyondur.

Her Zaman Daha Fazlası, Her Zaman Daha İyisi

Enerjiyi daha iyi hale getirmek çok yönlü bir süreçtir. En önemli unsur, Grup’umuz için bir öncelik olmanın da ötesinde, bir değer olan emniyettir, ancak aynı zamanda sera gazı emisyonunu azaltmak, çevrede bıraktığımız izleri değerlendirmek ve azaltmak, sürekli olarak enerji verimliliğini ve ürünlerimizin kalitesini yükseltmek, hissedarlarımızla iletişime geçmek ve konuk olduğumuz topluluklarda yerel ekonomi ile sosyal gelişime yardımcı olmak da büyük önem taşımaktadır. Total olarak hepimizin çevremizle etkileşime geçerken yaptığımız her şeyde insanı temel odak noktasına yerleştirmek her gün sergilediğimiz bir ruhtur. Kimliğimiz, DNA'mıza işlenmiş dört ana mihenk taşına dayanır: dinleme, dayanışma, işbirliği ve cesaret.

Daha Verimli ve Sürdürülebilir Enerjiye Erişimin Geliştirilmesi

Enerji hayati önem taşır ve bir ilerleme kaynağıdır. İnsanların yaşam standartlarını geliştirme ve ülkelerin ekonomik gelişimini sağlamada yadsınamaz bir rol üstlenmektedir. Misyonumuz, dünyanın her yerinde, mümkün olduğunca çok insanın güvenilir enerjiye erişebilmesini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için iki yol izliyoruz: eko-verimli ürünler ve hizmetler geliştirmek ve yakıt kıtlığı ile savaşmak.

Sorumlu Bir Enerji Geleceği İçin Güven Aşılama

Gelişimimiz ancak iki temel öncelikle uyum sağladığında bir anlam taşımaktadır: faaliyet için sosyal lisansımızın paydaşlarımız tarafından kabulü ve bizi konuk eden toplulukların bizimle birlikte gelişimi. Bu nedenle gelişimimiz; saygı, sorumluluk ve örnek teşkil eden davranışları temel alan etik kurallara sıkı sıkıya sadık kalarak inşa edilir. Nerede faaliyet gösteriyor olursak olalım, toplumlarla kaynaşırız ve faaliyetlerimizin devamlı suretle ekonomik, sosyal ve çevresel katma değerler yaratmasını sağlarız. Dünya genelinde Total'deki herkesi her gün motive eden şey de işte budur.

1 31 Aralık 2015 tarihindeki ABD doları piyasa değeridir.

2 31 Aralık 2015 itibariyle Amerikan Doları olarak piyasa değeri baz alınarak.

Anahtar Rakamlar

 • 96.000
  dünya çapındaki çalışan sayısı
 • 7,4Milyar Dolar
  2015 – 2019 arasında öngörülen AR-GE yatırımı
 • 19%
  2015 – 2019 arası sera gazı emisyonundaki azalma
 • 4milyon
  dünyadaki istasyonlarımıza bir günde gelen müşteri

Dünya Çapındaki Projeler

Dünya Çapında Varlığımız

oil_gas_production_TR
 • Kuzey ve Güney Amerika 239
 • Avrupa ve BDT 619
 • Orta Doğu 536
 • Afrika 670
 • Asya-Pasifik 235

Günlük KBOE

günlük üretimin petrol eşdeğeri olarak binlik varil miktarı

effectif1_TR
 • Kuzey ve Güney Amerika 15 968
 • Avrupa ve BDT 56 769
 • Orta Doğu 1 269
 • Afrika 9 839
 • Asya-Pasifik 14 964

ÇALIŞAN SAYISI

* Fransa Denizaşırı Departmanları ve Bölgeleri dahil

service_stations_TR
 • Kuzey ve Güney Amerika 438
 • Avrupa ve BDT 9 606
 • Orta Doğu 770
 • Afrika 3 726
 • Asya-Pasifik 1 011

SERVİS İSTASYONLARI SAYISI

AS24 ve TotalErg istasyonları dahil

refining_chemical_sites_TR
 • Kuzey ve Güney Amerika 58
 • Avrupa ve BDT 106
 • Orta Doğu 4
 • Afrika 3
 • Asya-Pasifik 35

SAHA SAYISI OLARAK

Total Hakkında Daha Fazlası

Finansal İletişim

Finans haberleri ilgili yayınlar hakkında daha fazla bilgi edinin

Daha fazla bilgi edinin
İnternet sitelerimiz